TAF vinh dự là đối tác của

Khách hàng tiêu biểu

 • Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn
 • Tổng công ty Lương Thực Miền Nam
 • Tổng công ty CP DV Tổng Hợp Dầu Khí
 • Tổng công ty Liksin
 • Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam
 • Tập đoàn công ty Kim Tín
 • Tập đoàn Thành Thành Công
 • Ngân hàng ACB
 • Ngân hàng Nam Á
 • Ngân hàng Thương Mại CP SG Công Thương
 • Ngân hàng Đông Á
 • Công ty TNHH Nhựa Duy Tân
 • Công ty Tân Hiệp Phát
 • Công ty TNHH Triumph International Việt Nam
 • Công ty CP đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển Gemadept
 • Trường đào tạo quản lý doanh nghiệp - CBAM

 

Trở lên